ตามรักรัฐภาค – คุ้มครองด้วยรัก 11-1

ความคิดในหัวของสมานุชตีกันวุ่นวายต้องชะงักลงพลัน หลังได้ยินเสียงเข้มดุที่ดังขึ้นทำให้เธอเงยหน้ามองต้นเสียง “ผมไม่มีเวลามาพูดเล่นนะ! ผมต้องการแค่ของที่…